Disclaimer

Hoewel we de grootste zorg besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen AllesLicht (onderdeel van Spose) en haar overige merken (gezamenlijk aangeduid als “Spose”) niet garanderen dat de gegevens en de inhoud van de site volledig, juist of actueel zijn. Daarom aanvaardt Spose geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site, de gegevens op de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De beweringen en meningen die worden geuit in artikelen en mededelingen op deze site zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van de webmaster, de internetprovider of Spose. Spose kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit dergelijke uitingen. Spose kan niet garanderen dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige (impliciete) garantie of waarborg met betrekking tot hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Spose garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst die op deze site wordt genoemd, noch staat zij garant voor enige beweringen die door de fabrikant van dergelijke producten zijn gedaan. Daarom raden we gebruikers van deze site altijd aan om onafhankelijke informatie in te winnen en/of onderzoek te doen voordat ze gebruikmaken van informatie die via deze site is verkregen. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Spose behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site vindt u een aantal links naar andere websites. Spose is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites en/of de manier waarop die sites omgaan met uw persoonsgegevens. Lees het privacy beleid, de disclaimer, het auteursrecht en de algemene voorwaarden van de bezochte site voor meer informatie, indien beschikbaar.